Quy Trình Hợp Tác Dịch Vụ Tuyển Dụng

Chúng tôi giúp Khách hàng tìm kiếm các nhân sự phù hợp nhất với thời gian và chi phí hợp lý, quy trình đơn giản, nhanh chóng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.

Khách hàng gửi yêu cầu và vị trí tuyển dụng tới BYL

Đội ngũ của BYL sẽ tổ chức một buổi họp cùng Khách hàng để làm rõ yêu cầu tuyển dụng, chân dung ứng viên và những kỳ vọng cho vị trí tuyển dụng đó

Phân tích thị trường và tiến hành tìm kiếm ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng

BYL tiến hành sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ các ứng viên phù hợp

BYL gửi Hồ sơ ứng viên (CV) phù hợp cho vị trí tuyển dụng tới Khách hàng

Khách hàng sàng lọc hồ sơ ứng viên và phản hồi cho BYL các ứng viên phù hợp để sắp xếp lịch phỏng vấn với khách hàng và ứng viên chưa phù hợp để BYL phản hồi tới ứng viên

Khách hàng cung cấp phản hồi sau phỏng vấn cho BYL với các ứng viên chưa phù hợp để BYL điều chỉnh chân dung ứng viên tìm kiếm phù hợp hơn. Với ứng viên phù hợp với Khách hàng, BYL sẽ đồng hành trong quá trình đàm phán lương.

Theo dõi, hỗ trợ trước, trong và sau quá trình hội nhập của ứng viên

Lĩnh Vực Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Thành công của chúng tôi đã được kiểm nghiệm và chứng minh ở các ngành và lĩnh vực khác nhau